Kích thước ống / thanh nhôm lục giác

Khuôn đùn nhôm hình lục giác có sẵn trong kho