Chúng tôi sản xuất nhiều loại thép hình kéo nguội từ hình dạng tiêu chuẩn đến hình dạng phức tạp, từ hình dạng đơn giản đến hình dạng phức tạp cao.Việc lựa chọn vật liệu và thiết kế của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau và tiết kiệm tiền của bạn bằng cách giảm các bước gia công đồng thời cải thiện sản lượng và năng suất.Nỗ lực của chúng tôi là làm cho bạn cạnh tranh hơn trong kinh doanh.

Hồ sơ thép kéo nguội