Dịch vụ vẽ nguội tùy chỉnh

Chúng tôi sản xuất hàng trăm hình dạng đặc biệt tùy chỉnh với chiều rộng tối đa 130 mm theo yêu cầu của bạn từ hình dạng đặc biệt đơn giản đến hình dạng phức tạp cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng với các loại thép khác nhau.

custom profile

Thuận lợi cho khách hàng

Giảm thời gian gia công

Tiết kiệm nhân lực

Thời gian xử lý ít hơn

Giảm thiểu tổn thất vật liệu

Dung sai gần hơn

Cường độ cao

Bề mặt nhất quán