Dịch vụ chế tạo

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều dịch vụ chế tạo khác nhau cho các yêu cầu và sở thích khác nhau.

Dịch vụ chế tạo chúng tôi cung cấp:

◆ Cắt theo chiều dài

◆ Tiện / Phay

◆ Khoan / Khai thác

◆ Hàn

◆ Uốn

◆ Đột

◆ hội

◆ Cắt bướu cổ

 

detail-(6)