Chúng tôi sản xuất hàng trăm hình dạng đặc biệt tùy chỉnh từ hình dạng đặc biệt đơn giản đến hình dạng phức tạp cao cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng.Các hình dạng đặc biệt của chúng tôi cho phép bạn bỏ qua quá trình gia công để bạn có thể giảm hao hụt vật liệu và tiết kiệm tiền bạc, nhân lực và thời gian để tập trung vào sản phẩm cuối cùng mà bạn đang làm.Chúng tôi luôn tận tâm cung cấp các hình dạng lưới gần hoặc lưới đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi.Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn những hình dạng tùy chỉnh cao cấp trong khi vẫn tiết kiệm chi phí và giao hàng đúng hẹn.

Hình dạng đặc biệt / tùy chỉnh