Chúng tôi cung cấp một loạt các hình dạng thép kéo nguội tiêu chuẩn bao gồm hình tròn, hình vuông, phẳng / hình chữ nhật, hình lục giác.Nếu bạn cần một hình dạng tiêu chuẩn cho các kích thước không tiêu chuẩn hoặc với các tính chất cơ học đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn.Mục đích của việc chúng tôi làm là để giúp bạn thành công hơn.Bất kể kích thước chiều dày và chiều rộng hay kích thước hoặc dung sai đặc biệt, chúng tôi đều có thể trợ giúp.

Hình dạng tiêu chuẩn