Ống tròn nhôm dày

Mô tả ngắn:

Ống tròn nhôm dày, Ống tròn nhôm dày


Thông tin chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Đùn ống tròn nhôm chết trong kho

Nhấp chuộtDanh sách các kích thước ống tròn nhôm cho danh sách Kích thước ống tròn nhôm hoàn chỉnh.

Dưới đây chúng tôi chỉ liệt kê một phần nhỏ các kích thước thường dùng trong Kho.Nếu bạn cần các thông số kỹ thuật khác ngoàiDanh sách các kích thước ống tròn nhôm, Hãy để chúng tôi giúp bạn.Chúng tôi có thể cung cấp đường kính ngoài từ 3 mm đến 300 mm và độ dày từ 0,3 mm đến 50 mm.

Một phần của danh sách Kích thước ống tròn nhôm - Khuôn hiện có
5 OD x 1.15 Tường 18 OD x 1.5 Tường 25 OD x 8.7 Tường 33 OD x 6.975 Tường 45 OD x 3 Tường 60 OD x 7,5 Tường 84 OD x 20,5 Tường
5.5 OD x 1 Tường 18 OD x 2 Tường 25 OD x 9 Tường 33 OD x 8.75 Tường 45 OD x 3.5 Tường 60 OD x 11,5 Tường 85 OD x 6 Tường
6 OD x 1,75 Tường 18 OD x 3 Tường 25,2 OD x 5,3 Tường 33,3 OD x 7,5 Tường 45 OD x 6 Tường 60 OD x 15 Tường 85 OD x 15 Tường
6,5 OD x 1,25 Tường 18 OD x 4.875 Tường 25,4 OD x 5 Tường 34 OD x 4,75 Tường 45 OD x 9 Tường 60,2 OD x 5,2 Tường 85 OD x 27,5 Tường
7 OD x 1.5 Tường 18 OD x 5,75 Tường 25,5 OD x 7,1 Tường 34,5 OD x 5,25 Tường 45 OD x 11,5 Tường 61 OD x 11 Tường 86 OD x 5 Tường
7,2 OD x 1,85 Tường 18,5 OD x 3,45 Tường 25,8 OD x 4,65 Tường 34,9 OD x 2,9 Tường 45 OD x 16,5 Tường 61,2 OD x 6,7 Tường 87 OD x 10.5 Tường
7,5 OD x 2,25 Tường 18,5 OD x 4,35 Tường 26 OD x 3.5 Tường 35 OD x 2 Tường 45,5 OD x 4 Tường 62 OD x 7 Tường 87,6 OD x 31,8 Tường
8 OD x 2,5 Tường 18,9 OD x 4 Tường 26 OD x 8 Tường 35 OD x 6 Tường 46 OD x 5,4 Tường 62,25 OD x 3,625 Tường 89 OD x 15,5 Tường
8,5 OD x 1,75 Tường 19 OD x 1.5 Tường 26,2 OD x 4,6 Tường 35 OD x 8 Tường 46 OD x 11 Tường 63 OD x 7,5 Tường 90 OD x 4 Tường
9 OD x 1.5 Tường 19 OD x 3,25 Tường 26,3 OD x 6,8 Tường 35 OD x 11 Tường 46 OD x 15,5 Tường 63 OD x 15.1 Tường 90 OD x 10 Tường
9,5 OD x 1,25 Tường 19,2 OD x 3,1 Tường 26,5 OD x 5 Tường 36 OD x 4,5 Tường 47 OD x 16,5 Wall 64 OD x 7 Tường 91 OD x 15,5 Tường
10 OD x 1.5 Tường 19,5 OD x 4,6 Tường 27 OD x 2 Tường 36 OD x 8,5 Tường 48 OD x 3 Tường 64,2 OD x 5,35 Tường 92,5 OD x 7 Tường
10 OD x 4 Tường 20 OD x 3,25 Tường 27 OD x 8.5 Tường 36,3 OD x 5,65 Tường 48 OD x 9 Tường 65 OD x 5.5 Tường 95 OD x 24 Tường
10,5 OD x 3,35 Tường 20 OD x 5 Tường 27,2 OD x 9,35 Tường 36,5 OD x 4,75 Tường 48 OD x 14,5 Tường 65 OD x 10 Tường 96 OD x 17 Tường
11 OD x 2.5 Tường 20 OD x 6.425 Tường 28 OD x 3 Tường 36,5 OD x 9,5 Tường 48,2 OD x 5,2 Tường 65 OD x 14,5 Tường 97 OD x 15,5 Tường
12 OD x 1.5 Tường 20 OD x 7.9 Tường 28 OD x 6 Tường 37 OD x 8.5 Tường 49 OD x 7,5 Tường 66 OD x 4,5 Tường 100 OD x 7 Tường
12 OD x 3.5 Tường 20,5 OD x 7,25 Tường 28 OD x 10,65 Tường 38 OD x 6.75 Tường 50 OD x 2 Tường 67 OD x 12,5 Tường 102 OD x 21 Tường
12,5 OD x 2,75 Tường 20,8 OD x 4,3 Tường 28,43 OD x 3,965 Tường 38 OD x 11,25 Tường 50 OD x 4 Tường 68 OD x 24 Wall 105 OD x 25 Tường
12,7 OD x 4,5 Tường 21 OD x 4 Tường 28,6 OD x 4,075 Tường 38 OD x 15,5 Tường 50 OD x 6 Tường 69,3 OD x 13,65 Tường 108 OD x 20 Tường
13 OD x 2 Tường 21 OD x 6.15 Tường 28,88 OD x 1,485 Tường 39 OD x 3.5 Tường 50 OD x 12 Tường 70 OD x 5 Tường 110 OD x 18,25 Tường
13 OD x 3,75 Tường 21,5 OD x 3,4 Tường 29 OD x 8 Tường 39,5 OD x 10,5 Tường 50,5 OD x 2,25 Tường 70 OD x 16 Tường 115 OD x 30 Tường
13,5 OD x 4,75 Tường 22 OD x 5,25 Tường 29,65 OD x 10,475 Tường 40 OD x 7,5 Tường 53 OD x 6 Tường 71,5 OD x 9 Tường 121 OD x 23,25 Tường
13,8 OD x 4,05 Tường 22 OD x 5.5 Tường 29,8 OD x 8,15 Tường 40 OD x 8 Tường 53 OD x 6.25 Tường 72 OD x 4 Tường 124 OD x 14,5 Tường
14 OD x 1 Tường 22 OD x 6.1 Tường 30 OD x 1 Tường 40 OD x 9 Tường 53 OD x 6,5 Tường 72 OD x 6 Tường 125 OD x 10 Tường
14 OD x 2 Tường 22 OD x 7 Tường 30 OD x 2,5 Tường 40 OD x 10.5 Tường 53 OD x 10.5 Tường 72 OD x 8 Tường 125 OD x 21,5 Tường
14 OD x 2.5 Tường 22,1 OD x 6,05 Tường 30 OD x 4.05 Tường 40 OD x 15,85 Tường 53,5 OD x 7 Tường 72 OD x 17,5 Tường 125,6 OD x 20,45 Tường
14 OD x 2,8 Tường 22,2 OD x 5 Tường 30 OD x 5 Tường 40,2 OD x 4,2 Tường 53,5 OD x 7,25 Tường 73 OD x 14 Tường 125,6 OD x 20,45 Tường
14 OD x 3.5 Tường 22,5 OD x 5,15 Tường 30 OD x 6 Tường 40,5 OD x 3,5 Tường 54 OD x 6 Tường 74 OD x 7 Tường 130 OD x 6 Tường
14,5 OD x 3,65 Tường 22,8 OD x 3,1 Tường 30 OD x 7 Tường 40,5 OD x 6,65 Tường 54 OD x 10.5 Tường 75 OD x 2 Tường 130 OD x 33,5 Tường
15 OD x 0.8 Tường 23 OD x 3.5 Tường 30 OD x 8.9 Tường 40,5 OD x 6,85 Tường 55 OD x 1.5 Tường 75 OD x 6 Tường 136 OD x 24 Tường
15 OD x 1 Tường 23 OD x 4,5 Tường 30 OD x 9 Tường 40,5 OD x 10 Tường 55 OD x 2 Tường 75 OD x 10 Tường 140 OD x 20 Tường
15 OD x 3.5 Tường 23 OD x 8.15 Tường 30 OD x 10,65 Tường 41 OD x 2 Tường 55 OD x 4 Tường 75 OD x 16,5 Wall 146 OD x 37 Tường
15 OD x 5.5 Tường 23,2 OD x 5,1 Tường 30,3 OD x 4,9 Tường 41 OD x 6,5 Tường 55 OD x 6.75 Tường 75,7 OD x 9,6 Tường 150 OD x 35 Tường
15 OD x 5.5 Tường 23,5 OD x 9,75 Tường 30,3 OD x 8,35 Tường 41 OD x 7,5 Tường 55 OD x 10 Tường 76 OD x 2,75 Tường 152 OD x 10 Tường
15,5 OD x 3 Tường 24 OD x 3 Tường 31 OD x 3.5 Tường 41 OD x 14 Tường 55 OD x 16.4 Tường 76 OD x 5 Tường 155 OD x 25 Tường
15,5 OD x 4,75 Tường 24 OD x 4 Tường 31 OD x 4 Tường 41,5 OD x 4,94 Tường 55 OD x 17,5 Tường 76 OD x 8 Tường 155 OD x 41,5 Tường
16 OD x 1 Tường 24 OD x 4 Tường 31 OD x 5 Tường 41,7 OD x 3,35 Tường 55,2 OD x 5,2 Tường 76 OD x 10 Wall 160 OD x 10 Tường
16 OD x 5.1 Tường 24,5 OD x 6,5 Tường 32 OD x 3,85 Tường 42 OD x 14 Tường 56 OD x 19 Tường 78,5 OD x 15,35 Tường 187 OD x 23,5 Tường
16 OD x 5.5 Tường 24,5 OD x 8,65 Tường 32 OD x 4.3 Tường 42 OD x 15,9 Tường 56 OD x 20,5 Tường 79,8 OD x 3,9 Tường 191 OD x 8.5 Tường
16,5 OD x 4 Tường 25 OD x 3,9 Tường 32 OD x 8 Tường 42,9 OD x 10,5 Tường 57 OD x 9 Tường 80 OD x 8 Tường 206 OD x 35,25 Tường
16,5 OD x 4,35 Tường 25 OD x 4 Tường 32 OD x 9 Tường 43 OD x 4,75 Tường 58 OD x 5 Tường 80 OD x 9.5 Tường 215 OD x 31,5 Wall
17 OD x 2.5 Tường 25 OD x 6 Tường 32,5 OD x 3,5 Tường 44 OD x 4 Tường 58 OD x 16 Wall 80 OD x 20 Tường 280 OD x 17,5 Tường
17,5 OD x 3,5 Tường 25 OD x 7,5 Tường 33 OD x 3 Tường 45 OD x 1.5 Tường 60 OD x 2 Tường 82,3 OD x 12,9 Tường 300 OD x 6,35 Tường

Thông tin chi tiết sản phẩm

tên sản phẩm Ống tròn nhôm / Ống / ống / Ống / Ống
Loại vật liệu Nhôm
Lớp hợp kim Dòng 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, v.v.
Dòng 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, v.v.
Dòng 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, v.v.
Dòng 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, v.v.
Dòng 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, v.v.
Dòng 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, v.v.
Temper T3-T8
Tiêu chuẩn ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T, v.v.
Kích thước Đường kính ngoài: 3-300 mm, Độ dày của tường: 0,3-50 mm
Hình dạng Hình tròn / Hình vuông / Hình chữ nhật / Hình tròn
Bề mặt Máy nghiền hoàn thiện, Anodized, Điện di, Sơn tĩnh điện, Hạt gỗ, Phun cát hoặc Tùy chỉnh
Màu sắc Bạc sáng, đen, sâm panh, vàng, vàng hồng, đồng, xanh lam, xám hoặc tùy chỉnh
Ứng dụng 1. Ánh sáng, Bảng điều khiển năng lượng mặt trời.
2. Trang trí kiến ​​trúc, trần, tủ, v.v.
3. Vali, Thang máy, Bảng tên, Khung ảnh, v.v.
4. Trang trí ô tô
5. Thành phần nội thất
6. Thiết bị gia dụng: Tủ lạnh, Lò vi sóng, Thiết bị âm thanh nổi.
7. Hàng không và Hàng không.
8, Khung thể thao, Giá đỡ, v.v.

Dịch vụ chế tạo

detail-(6)

Kết thúc

detail (4)
detail (5)

Jiangyin City METALS Products Co., Ltd có thể cung cấp một loạt các tiêu chuẩn vàhình dạng tùy chỉnh / đặc biệt.


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi