Ống nhôm mỏng hình chữ nhật

Mô tả ngắn:

Ống nhôm hình chữ nhật mỏng, ống nhôm hình chữ nhật mỏng tường


Thông tin chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Khuôn đùn ống nhôm hình chữ nhật còn hàng

Nhấp chuộtDanh sách các kích thước ống hình chữ nhật bằng nhômđể biết danh sách Kích thước ống hình chữ nhật bằng nhôm hoàn chỉnh.

Dưới đây chúng tôi chỉ liệt kê một phần nhỏ các kích thước thường dùng trong Kho.Nếu bạn cần các thông số kỹ thuật khác ngoàiDanh sách các kích thước ống hình chữ nhật bằng nhôm, Hãy để chúng tôi giúp bạn.Chúng tôi có thể cung cấp độ dày của tường từ 0,3 mm đến 50 mm và chiều rộng tối đa lên đến 450 mm.

Danh sách kích thước ống hình chữ nhật bằng nhôm - Khuôn hiện có
Tường 15 x 10 x 0,7 40 x 30 x 1,5 tường 60 x 50 x 1,5 tường 80 x 50 x 0,8 tường Tường 100 x 60 x 1,4 Tường 150 x 100 x 2
15 x 15 x 1 tường Tường 40 x 30 x 3 Tường 60 x 60 x 0,75 80 x 50 x 1,4 tường Tường 100 x 60 x 2 Tường 150 x 100 x 3
20 x 10 x 0,8 tường Tường 40 x 40 x 0,8 60 x 60 x 1,2 tường 80 x 50 x 2,5 tường Tường 100 x 70 x 3 Tường 150 x 120 x 2
20 x 10 x 1,2 tường 40 x 40 x 1 tường 60 x 60 x 1,4 tường 80 x 60 x 0,9 tường 100 x 80 x 1,5 tường Tường 150 x 150 x 2
20 x 15 x 1 tường Tường 40 x 40 x 1,4 60 x 60 x 2,5 tường 80 x 60 x 1,1 tường 100 x 100 x 1,2 tường Tường 150 x 150 x 2,7
20 x 20 x 1 tường Tường 40 x 40 x 2 61 x 23 x 3 tường 80 x 60 x 2 tường 100 x 100 x 1,5 tường Tường 150 x 150 x 5
20 x 20 x 1,4 tường 45 x 35 x 1 tường Tường 65 x 25 x 1,8 80 x 80 x 1,4 tường 100 x 100 x 2 tường 160 x 40 x 1,5 tường
25 x 10 x 0,8 tường 50 x 10 x 1 tường 69 x 69 x 1.85 tường 80 x 80 x 1,6 tường 100 x 100 x 2,5 tường 160 x 50 x 1,5 tường
25 x 15 x 0.8 tường Tường 50 x 10 x 1,8 Tường 70 x 20 x 1,4 80 x 80 x 2 tường Tường 100 x 100 x 5 160 x 80 x 1,8 tường
25 x 15 x 1,2 tường Tường 50 x 15 x 1,5 70 x 25 x 1,2 tường 84 x 72 x 1 tường Tường 110 x 110 x 2 160 x 100 x 2 tường
25 x 18 x 1.1 tường 50 x 20 x 1 tường Tường 70 x 30 x 1,2 Tường 85 x 85 x 2 120 x 20 x 1 tường 160 x 120 x 3 tường
25 x 20 x 1 tường Tường 50 x 20 x 1,4 Tường 70 x 30 x 3 Tường 90 x 20 x 2 120 x 25 x 1,1 tường 180 x 30 x 1,5 tường
25 x 25 x 0,8 tường Tường 50 x 20 x 1,8 70 x 40 x 1,3 tường 90 x 25 x 2 tường 120 x 25 x 1,4 tường 180 x 50 x 1,8 tường
25 x 25 x 1,2 tường Tường 50 x 25 x 0,8 70 x 40 x 2 tường 90 x 30 x 1,2 tường 120 x 30 x 1 tường 180 x 60 x 1,8 tường
25 x 25 x 2 tường Tường 50 x 25 x 1,2 70 x 50 x 1,5 tường Tường 90 x 40 x 2 Tường 120 x 30 x 1,4 180 x 80 x 1,8 tường
Tường 30 x 10 x 0,85 Tường 50 x 25 x 2 70 x 50 x 3 tường Tường 90 x 50 x 2 120 x 40 x 1,2 tường 180 x 90 x 1,8 tường
Tường 30 x 15 x 0,9 Tường 50 x 30 x 0,7 70 x 70 x 2,8 tường 90 x 70 x 1,2 tường Tường 120 x 40 x 1,8 180 x 100 x 2 tường
Tường 30 x 15 x 1,2 50 x 30 x 1 tường Tường 74 x 71 x 3 90 x 90 x 1,8 tường Tường 120 x 44 x 1,8 180 x 120 x 2 tường
30 x 15 x 2 tường Tường 50 x 30 x 1,5 Tường 75 x 20 x 1,05 93 x 93 x 1.85 tường Tường 120 x 50 x 1,4 180 x 150 x 2,5 tường
30 x 20 x 0.8 tường Tường 50 x 30 x 1,9 75 x 25 x 1,5 tường Tường 96 x 23 x 0,8 120 x 60 x 1 tường Tường 195 x 95 x 2
30 x 20 x 1,2 tường Tường 50 x 30 x 2,5 Tường 75 x 50 x 1,2 100 x 20 x 1 tường 120 x 60 x 1,2 tường Tường 200 x 30 x 1,8
30 x 20 x 1,5 tường Tường 50 x 40 x 0,8 75 x 50 x 1.8 tường 100 x 20 x 1,5 tường 120 x 60 x 1,9 tường Tường 200 x 30 x 2,5
30 x 20 x 2 tường Tường 50 x 40 x 1,2 76 x 25 x 1.2 tường Tường 100 x 20 x 2 Tường 120 x 60 x 3 Tường 200 x 40 x 2
30 x 25 x 1,4 tường Tường 50 x 40 x 2 76 x 25 x 1.5 tường 100 x 25 x 1 tường 120 x 70 x 2,5 tường Tường 200 x 50 x 2
30 x 30 x 0,8 tường Tường 50 x 50 x 0,8 Tường 76 x 44 x 0,75 100 x 25 x 1,5 tường Tường 120 x 80 x 3 Tường 200 x 50 x 3
30 x 30 x 1,2 tường 50 x 50 x 1 tường 76 x 44 x 1 tường Tường 100 x 25 x 2 Tường 120 x 100 x 3 Tường 200 x 60 x 2
30 x 30 x 1.8 tường Tường 50 x 50 x 1,4 Tường 76 x 44 x 2 100 x 30 x 1 tường Tường 120 x 120 x 3 Tường 200 x 80 x 2
30 x 30 x 3 tường Tường 50 x 50 x 1,8 76 x 76 x 1 tường 100 x 30 x 1,4 tường 140 x 40 x 1,5 tường Tường 200 x 80 x 3
35 x 10 x 1 tường Tường 50 x 50 x 2 76 x 76 x 2 tường Tường 100 x 30 x 1,8 140 x 50 x 1,5 tường Tường 200 x 100 x 2,5
35 x 35 x 1 tường Tường 50 x 50 x 3 80 x 20 x 1,5 tường 100 x 30 x 2,5 tường 140 x 60 x 1,5 tường Tường 200 x 100 x 4
Tường 35 x 35 x 2 Tường 55 x 55 x 2,5 80 x 25 x 0,8 tường Tường 100 x 40 x 0,8 140 x 70 x 1,5 tường Tường 200 x 120 x 2,5
Tường 38 x 25 x 0,8 Tường 60 x 20 x 0,85 80 x 25 x 1,2 tường Tường 100 x 40 x 1,2 140 x 72 x 1,6 tường Tường 200 x 150 x 2,5
Tường 38 x 25 x 1,5 60 x 20 x 1 tường 80 x 25 x 2 tường Tường 100 x 40 x 1,8 Tường 140 x 80 x 3 200 x 200 x 2,3 tường
38 x 38 x 1 tường 60 x 20 x 1,2 tường 80 x 30 x 1 tường Tường 100 x 40 x 2 Tường 140 x 100 x 3 Tường 200 x 200 x 3
40 x 10 x 1 tường 60 x 20 x 1,5 tường 80 x 30 x 1,3 tường Tường 100 x 44 x 1,2 Tường 140 x 140 x 3 Tường 250 x 30 x 3
Tường 40 x 10 x 1,8 60 x 25 x 1 tường 80 x 30 x 2 tường Tường 100 x 44 x 1,5 Tường 150 x 30 x 1,5 Tường 250 x 50 x 3
Tường 40 x 15 x 1,5 60 x 25 x 1,8 tường 80 x 35 x 1,5 tường 100 x 45 x 1 tường Tường 150 x 40 x 1,5 Tường 250 x 100 x 3
40 x 20 x 1 tường 60 x 30 x 1 tường 80 x 40 x 0,8 tường Tường 100 x 50 x 0,85 Tường 150 x 50 x 1,5 250 x 150 x 3,5 tường
40 x 20 x 1,5 tường 60 x 30 x 1,5 tường 80 x 40 x 1 tường Tường 100 x 50 x 0,95 Tường 150 x 50 x 2 250 x 250 x 4 tường
Tường 40 x 20 x 3 60 x 30 x 2,5 tường 80 x 40 x 1,4 tường Tường 100 x 50 x 1,1 Tường 150 x 50 x 3 Tường 300 x 50 x 3
40 x 25 x 1 tường Tường 60 x 40 x 0,9 80 x 40 x 1,8 tường Tường 100 x 50 x 1,4 Tường 150 x 60 x 2,5 Tường 300 x 100 x 3,6
Tường 40 x 25 x 1,4 60 x 40 x 1,4 tường 80 x 40 x 3 tường Tường 100 x 50 x 1,8 Tường 150 x 75 x 1,82 Tường 300 x 200 x 4
Tường 40 x 30 x 0,9 Tường 60 x 40 x 3 80 x 44 x 1 tường 100 x 50 x 2,3 tường Tường 150 x 80 x 1,5 400 x 100 x 4,5 tường
Tường 40 x 30 x 1,1 60 x 45 x 1,8 tường 80 x 44 x 1,4 tường Tường 100 x 50 x 5 Tường 150 x 80 x 2 Tường 500 x 100 x 6

Thông tin chi tiết sản phẩm

tên sản phẩm Hình chữ nhật nhôm / Ống vuông / Ống / ống / Ống / Ống
Loại vật liệu Nhôm
Lớp hợp kim Dòng 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, v.v.
Dòng 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, v.v.
Dòng 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, v.v.
Dòng 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, v.v.
Dòng 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, v.v.
Dòng 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, v.v.
Temper T3-T8
Tiêu chuẩn ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T, v.v.
Kích thước Chiều rộng tối đa: 500 mm, Độ dày của tường: 0,3-50 mm
Hình dạng Hình tròn / Hình vuông / Hình chữ nhật / Hình tròn
Bề mặt Máy nghiền hoàn thiện, Anodized, Điện di, Sơn tĩnh điện, Hạt gỗ, Phun cát hoặc Tùy chỉnh
Màu sắc Bạc sáng, đen, sâm panh, vàng, vàng hồng, đồng, xanh lam, xám hoặc tùy chỉnh
Ứng dụng 1. Ánh sáng, Bảng điều khiển năng lượng mặt trời.
2. Trang trí kiến ​​trúc, trần, tủ, v.v.
3. Vali, Thang máy, Bảng tên, Khung ảnh, v.v.
4. Trang trí ô tô
5. Thành phần nội thất
6. Thiết bị gia dụng: Tủ lạnh, Lò vi sóng, Thiết bị âm thanh nổi.
7. Hàng không và Hàng không.
8, Khung thể thao, Giá đỡ, v.v.

Dịch vụ chế tạo

detail-(6)

Kết thúc

detail (4)
detail (5)

Jiangyin City METALS Products Co., Ltd có thể cung cấp một loạt các tiêu chuẩn vàhình dạng tùy chỉnh / đặc biệt.


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi